Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik.suwalki.pl

Treść strony

 

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reklamacji dotyczących świadczonych przez Spółkę usług.

2. Zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać:

a) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,

b) przedmiot reklamacji,

c) uzasadnienie,

d) informacje, co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację

(nr telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail).

3.   Zgłoszenia reklamacyjne powinny mieć formę pisemną i powinny być złożone:

a) w formie korespondencyjnej na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki

b) formie zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@pwik.suwalki.pl

c) osobiście w Biurze Obsługi Klienta (stanowisko 3 i 4) w siedzibie Spółki

 przy ul. gen. W. Sikorskiego 14 w Suwałkach.

4. Spółka powiadomi zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji i sposobie rozstrzygania ewentualnych spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej  wpływu.

5. W przypadkach odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków lub odcięcia dostawy wody, zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się  o przyłączenie nieruchomości do sieci, Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes Zarządu - Leszek Andrulewicz
    data wytworzenia: 2020-06-15
  • opublikował: Justyna Kramkowska
    data publikacji: 2020-06-16 13:43
  • zmodyfikował: Justyna Kramkowska
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 11:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2992
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-19 11:53:03