Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz

1. Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku,
zysków i strat,
b) podejmowanie uchwał o rozporządzeniu ( podziale ) zysku lub pokryciu strat oraz
udzielaniu władzom Spółki skwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
c) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, nabycia i dzierżawy majątku Spółki lub jego
części, ustanowienia na nim prawa użytkowania, nabywania, zbywania, obciążania
udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych – jeżeli ich jednostkowa wartość
jest większa od 500.000 zł,
d) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
e) uchwalanie rocznych planów ekonomiczno – finansowych Spółki oraz tworzenie
i przeznaczanie funduszy Spółki,
f) powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki,
jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
g) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
h) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników
przez postanowienia niniejszego aktu lub przepisy kodeksu spółek handlowych.
i) nawiązywanie stosunku pracy na podstawie powołania z Członkami Zarządu oraz ustalanie
wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek Wspólnika.
5. Postanowienia Wspólników w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenia Wspólników oraz posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
6. Na każdy udział przypada jeden głos.
 

  • opublikował: Justyna Kuzia - Dział Techniczny
    data publikacji: 2003-12-02 11:22
  • zmodyfikował: Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
    ostatnia modyfikacja: 2012-03-23 07:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2689
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-03-23 07:25

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. gen. W. Sikorskiego 14
16 - 400 Suwałki

Dane kontaktowe

Pogotowie Wodociągowe: 567 27 00

Centrala:
tel. (+48 87) 567 60 53

Sekretariat:
tel. (+48 87) 567 50 22
fax (+48 87) 567 60 53 wew. 38

(więcej danych kontaktowych)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 495109
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-07 10:35

Stopka strony