Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik.suwalki.pl

Treść strony

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
 3. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych Spółki,
 5. tworzenie i decydowanie o przeznaczeniu funduszy celowych Spółki,
 6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 8. zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy majątku lub ustanowienia na nim prawa użytkowania i innych obciążeń, jeśli wartość poszczególnych czynności jest wyższa od 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), a także nabywania, zbywania i obciążania udziałów, akcji, obligacji oraz zaciągania zobowiązań nie związanych z bieżącą podstawową działalnością, jeżeli wartość poszczególnych czynności przekracza 1.000.000.00 zł (jeden milion złotych),
 10. zatwierdzanie regulaminów działania organów Spółki,
 11. rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez organy Spółki,
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych,
 13. emisja obligacji,
 14. ustalenie zasad wynagrodzenia Prezesowi Zarządu oraz umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
 15. ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Metryka

 • opublikował: Justyna Kuzia - Dział Techniczny
  data publikacji: 2003-12-02 11:22
 • zmodyfikował: Justyna Kramkowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-19 11:00

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11113
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-19 11:00:04