Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza

 • Anna Naszkiewicz
 • Aneta Ejsmont
 • Zbigniew Andrulewicz
 • Sylwester Bernat
 • Roman Pietruszewski

 

1.    Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1)    ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2)    ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3)    opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Spółki,
4)    wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki,
5)    opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd i Zgromadzenie Wspólników Spółki,
6)    powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
7)    zawarcie umowy z Prezesem Zarządu Spółki o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej ponadto należy :
1)    delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, nie mogącego sprawować swoich funkcji,
2)    nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
3)    kształtowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i uchwałami Zgromadzenia Wspólników,
4)    ustalanie na każdy rok obrotowy celów zarządczych Prezesowi Zarządu i ocena ich wykonania,
5)    ustalenie wysokości zmiennego wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki,
6)    zarządzenie przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki.

 

 

drukuj (RADA NADZORCZA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent - Czesław Renkiewicz
  data wytworzenia: 2014-09-03
 • opublikował: Justyna Kuzia - Dział Techniczny
  data publikacji: 2003-12-02 11:24
 • zmodyfikował: Justyna Kramkowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-19 10:58

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-19 10:58

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. gen. W. Sikorskiego 14
16 - 400 Suwałki

Dane kontaktowe

Pogotowie Wodociągowe: 567 27 00

Centrala:
tel. (+48 87) 567 60 53

Sekretariat:
tel. (+48 87) 567 50 22
fax (+48 87) 567 60 53 wew. 38

(więcej danych kontaktowych)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 549613
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-19 11:53

Stopka strony