Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik.suwalki.pl

Treść strony

Struktura własnościowa i majątek według stanu na dzień 31.12.2019 r.

-   Własność miasta Suwałk - reprezentowana przez Prezydenta Miasta.

-   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - reprezentowana przez Zarząd Spółki.

-   Kapitał zakładowy wynosi:  61.546.000,00 zł.

-   Kapitał zapasowy  wynosi:  20.214.841,45 zł.

-  Miasto Suwałki  obejmuje 100% udziałów tj. 61.546 o wartości 1.000 zł. za każdy udział.

-  Aktywa majątku trwałego (netto) wynoszą: 110.238.792,17 zł.

   z tego:  budynki i budowle  81.345.730,04 zł.

- Aktywa obrotowe wynoszą: 9.833.531,61 zł.

-  Suma bilansowa wynosi: 120.072.323,78 zł. 

- Nakłady na rozpoczęte inwestycje wynoszą: 6.862.543,26 zł.

Na dzień 11.01.2021 r.

Kapitał zakładowy: 67.052.000,00 zł

drukuj (Struktura własnościowa i majątek według stanu na dzień 31.12.2019 r.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dział Finansowo - Księgowy
    data wytworzenia: 2021-02-17
  • opublikował: Wiesława Rurak
    data publikacji: 2011-02-03 13:11
  • zmodyfikował: Justyna Kramkowska
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-17 13:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8001
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-17 13:44:46