Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik.suwalki.pl

Treść strony

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reklamacji dotyczących świadczonych przez Spółkę usług.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać:
  1. imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. uzasadnienie,
  4. informacje, co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację (nr telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail).
 3. Zgłoszenia reklamacyjne powinny mieć formę pisemną i powinny być złożone:
  1. w formie korespondencyjnej na adres:
   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki
  2. formie zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@pwik.suwalki.pl
  3. osobiście w Biurze Obsługi Klienta (stanowisko 3 i 4) w siedzibie Spółki przy ul. gen. W. Sikorskiego 14 w Suwałkach.
 4. Spółka powiadomi zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji i sposobie rozstrzygania ewentualnych spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu.
 5. W przypadkach odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków lub odcięcia dostawy wody, zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes Zarządu - Leszek Andrulewicz
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Justyna Kramkowska
  data publikacji: 2020-06-16 13:43
 • zmodyfikował: Justyna Kramkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 11:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7102
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-19 11:53:03