Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik.suwalki.pl

Treść strony

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

 • Anna Naszkiewicz
 • Irena Kisielewska
 • Dariusz Bogdan
 • Marcin Pietrewicz
 • Przemysław Orłowski
 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  • opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Spółki,
  • wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  • opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd i Zgromadzenie Wspólników Spółki,
  • powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
  • zawarcie umowy z Prezesem Zarządu Spółki o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej ponadto należy:
  • delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, nie mogącego sprawować swoich funkcji,
  • nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
  • kształtowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i uchwałami Zgromadzenia Wspólników,
  • ustalanie na każdy rok obrotowy celów zarządczych Prezesowi Zarządu i ocena ich wykonania,
  • ustalenie wysokości zmiennego wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki,
  • zarządzenie przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,
  • przyjmowanie oświadczenia Prezesa Zarządu o rezygnacji z pełnienia funkcji i w tym celu niezwłocznie jest zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej, a rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na które zwołano posiedzenie Rady Nadzorczej.

drukuj (Rada Nadzorcza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent - Czesław Renkiewicz
  data wytworzenia: 2022-11-29
 • opublikował: Justyna Kramkowska
  data publikacji: 2003-12-02 11:24
 • zmodyfikował: Justyna Kramkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-30 11:15

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-04-18 12:25 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2013-01-11 07:24 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2013-01-11 07:25 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2013-01-11 07:25 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2014-06-13 14:16 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2014-09-12 14:46 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2014-11-05 12:25 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny: aktualizacja treści
 • zmieniono 2015-08-18 08:25 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2015-10-13 13:55 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny: Na podstawie Uchwały 1/7/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołano z dniem 01 października 2015 Panią Anetę Ejsmont do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
 • zmieniono 2017-09-13 13:07 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2017-10-13 08:49 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2018-06-20 07:40 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2019-01-28 07:47 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2019-03-19 10:50 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2019-03-19 10:51 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2019-03-19 10:58 przez Justyna Kramkowska - Dział Techniczny
 • zmieniono 2021-02-23 07:35 przez Justyna Kramkowska
 • zmieniono 2022-05-24 10:37 przez Justyna Kramkowska: Uchwała Nr 1/5/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 maja 2022 r.
 • zmieniono 2022-11-30 11:15 przez Justyna Kramkowska: Zmiana składu Rady Nadzorczej

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13130
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-30 11:15:54